Baha'i Library Online

See original version at bahai-library.com/soderblom_frammande_religionsurkunder.

COLLECTIONHistorical documents
TITLEFrämmande religionsurkunder
AUTHOR 1Nathan Soderblom
DATE_THIS1907
PUB_THISHugo Gebers Förlag
CITY_THISStockholm
ABSTRACTShort excerpt in Swedish titled "Foreign religious deeds" which quotes the Bahá'í Writings.
NOTES Mirrored with permission from www.uga.edu/bahai/2003/1907.html. No translation was provided; try Google translate.
 
CONTENT

i urval og översättning

med inledning och förklaringar utgivna av Nathan Söderblom t.d. professor vid Upsala universitet,
Hugo Gebers Förlag, Stockholm, 1907


Nathan Söderblom refererer i sitt forord til den tidligere utgitte oversikten over religionsurkunder som ble utgitt i 1820, der hensikten beskrives pâ følgende mâte:

"... Man lär att inse, "det alla dessa Religioner, huru olika hvarandra de än mâ vara, äro likväl i närmaste slägtskap, emedan de alla upprunnit frân ett ursprung, frân människoslägtets första barnabegrepp om Skaparen och hans Andar, sâsom synbarligen verkande genom Stjernornas och Naturfenomenernas inflytelse, eller den första och rena Sabeismen, samt hafva ett lika syfte: människoförbättringen. Och jag tror tillika, det man genom dessa fragmenters läsande och noga öfvervägande skal sluteligen erhâlla aktning för allt olika religionssinne, som har sedligheten till föremâl." bibliotekar L. Bygdén 1820

"Åt en hvar, som äger intresse för människohjärtats eviga sträfvan, för dess aningar och visshet och før

"hvad mänsklighetens härlige ha sökt
sitt hela sköna, rika lif igenom",

för en hvar, som vill sin blick utöfver släktets hela religiösa värld och som själf âstundar vinna en grundad insikt i religionernas inbördes lifsvärde, för den, som vill skarpt urskilja sin egen religions väsen mot bakgrunden af det allmänt religiösa och mot andra fromhetsideal och som önskar höra hvad andra folk och religioner och tider tänkt och sagt om det gudomliga och om lefnadskonsten - bjudes här möjlighet att sâ direkt och betryggande, som ske kan utan egen sprâkkunskap, ur de af forskningen i ljuset framdragna källorna hämta sitt omdöme och sin uppbyggelse. Läs själf! Döm själf om de lifsvärden som i dessa religionsurkunder äro betygade!" Nathan Søderblom, 1907

© Copyright 1907, Hugo Gebers Förlag (Stockholm)

VIEWS7045 views since 2010-07-11 (last edit 2024-03-24 20:42 UTC)
PERMISSIONpublic domain
LANG THISSwedish
Home Site Map Links Tags Chronology About Contact RSS